Firma Makrowin je dlhoročný odberateľ výrobkov firmy Siegenia a KFV či už z oblasti okennej, portálovej alebo dvernej techniky. Ako odberateľ je firma Makrowin spoľahlivá so stálym ročným nárastom v objemoch odberov.

Každé nové riešenie či už technických alebo obchodných špecifík posúva firmu Makrowin a zároveň aj našu spoločnosť o krok vpred voči konkurencii a zároveň to obom spoločnostiam rozširuje obzory na získavanie nových trhov.

Firma Makrowin pravidelne navštevuje medzinárodné výstavy, kde načerpáva informácie o nových technických riešeniach a patrí na trhu medzi vedúce spoločnosti v implementácií nových produktov na trh, rovnako s požiadavkami na nie len nové technické, ale aj obchodné riešenia vzhľadom na meniace sa nároky a požiadavky zákazníkov a získavanie nových trhov či už v Európe alebo v zámorí. Spoločnosť Makrowin rovnako poskytuje mnohé technické impulzy z praxe na zlepšenie funkčnosti kovaní, čo našu spoločnosť udržuje v kontakte so zákazníkom a jeho potrebami. Každé nové riešenie či už technických alebo obchodných špecifík posúva firmu Makrowin a zároveň aj našu spoločnosť o krok vpred voči konkurencii a zároveň to obom spoločnostiam rozširuje obzory na získavanie nových trhov.

Mgr. Rudolf Gašparovič, vedúci predaja
SIEGENIA-AUBI KG