Ako základný materiál na výrobu okien používame drevené lepené okenné hranoly – eurohranoly.

Na výrobu drevených lepených okenných hranolov – eurohranolov sa používa ihličnaté prípadne listnaté rezivo vysušené na 13-12% vlhkosť, kvalitatívne vytriedené podľa požiadavky normy DIN 68 360 pre eurohranoly.

Drevený lepený okenný hranol sa skladá z troch alebo štyroch lamiel:

  • Lamela – vrchná – je kvalitatívne vytriedená podľa normy DIN 68360. Môže byť fixná, prípadne dĺžkovo napájaná zazubeným spojom.
  • Lamely – stredové – sú vyrobené dĺžkovým napájaním zazubeným spojom.
  • Lamela – spodná – je kvalitatívne vytriedená podľa normy DIN 68360. Môže byť fixná, prípadne dĺžkovo napájaná zazubeným spojom.

Pre výrobu drevených lepených okenných hranolov – eurohranolov sú použité lamely A,B,C zlepené po nanesení certifikovaného lepidla D-4 (Durolok, Rakoll, atď.) do trojvrstvého hranola.

Zabezpečenie splnenia požadovaných vlastností eurohranolov je dané dodržaním DIN 68360 v procese dozorovanej výroby.

Základná merná hmotnosť musí byť pre výrobu drevených lepených okenných hranolov z ihličnatého reziva min. 350 kg/m3 a pre listnaté rezivo min. 550 kg/m3. Prierezy drevených lepených okenných hranolov – eurohranolov musia byť symetricky konštruované.