Marek Duchoň, technik
S firmou Makrowin spolupracujeme ako obchodní partneri viac ako 15 rokov. Prvé predstavenie našich produktov „farieb Adler“ medzi slovenskými výrobcami okien  sme realizovali práve vo výrobných priestoroch fi. Makrowin. Za tých 15 rokov spolupráce sme spolu zažili priateľské aj napätejšie vzťahy, ale vždy s korektným jednaním medzi dvomi rovnocennými obchodnými partnermi.

Fi. Makrowin je na trhu drevených okien vnímaná ako líder a inovátor v ich  vývoji a to sa odráža aj na nadštandardných  dopytoch.

Fi. Makrowin je na trhu drevených okien vnímaná ako líder a inovátor v ich  vývoji a to sa odráža aj na nadštandardných  dopytoch návrhov riešení povrchových úprav, s ktorými sa na mňa obchodníci z Makrowinu obracajú. Častokrát sú tieto dopyty mimo bežne používaných štandardov a dá sa povedať, že aj jednou z častí nášho vývoja nových produktov sú aj návrhy a podnety  od firiem ako dostávam z  fi. Makrowin.

Makrowin vnímam ako partnera, ktorý to čo sľúbi to aj splní, svoje výrobky sa snaží rok čo rok  neustále inovovať, získavať prehľad o dostupných novinkách, či už na odborných seminároch alebo medzinárodných výstavách a dostupné novinky aj s nami ponúkaných materiálov povrchových úprav vo svojich výrobkoch použiť.  Tým udržujú technickú vyspelosť svojich drevených okien a súčasne aj nám pomáhajú zavádzať na trh naše nové systémy povrchových úprav drevených okien.

Ing. Marek Duchoň, technik
ADLER Slovensko s.r.o.