Pri výrobe okien a dverí používame izolačné trojsklo prípadne izolačné dvojsklo. Je to moderné izolačné sklo novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Je zložené z troch prípadne dvoch prvotriednych tabúľ skla float, z ktorých jedna alebo dve tabule majú na vnútornej strane (v medzipriestore) nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla. Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru. Priestor medzi tromi prípadne dvomi tabuľami je vyplnený argónom, ktorý naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla.

Výhody používaného zasklenia:

  • udržuje teplo, chráni pred chladom
  • využíva slnečnú energiu, ale nie nadmerne
  • znižuje náklady na vykurovanie
  • šetrí životné prostredie
  • vytvára príjemné prostredie v miestnosti
  • neobmedzene prepúšťa svetlo
  • je farebne takmer neutrálne
  • zaručuje najvyššiu kvalitu spracovania a životnosti

Používané izolačné sklá udržujú v miestnosti a v budove teplo, ktoré vzniká kúrením. Táto funkcia skla, jeho tepelnoizolačná vlastnosť, je charakterizovaná súčiniteľom prechodu tepla zasklením Ug [W/(m2K)] čím nižšia je táto hodnota, tým menšia je tepelná strata. Hodnota Ug je najdôležitejšou charakteristikou izolačného skla. Nemenej dôležitý údaj pri izolačnom zasklení je celkový činiteľ priestupu slnečnej energie „g“ – vyjadruje podiel množstva tepla prechádzajúceho do interiéru zasklením a slnečnej žiarivej energie dopadajúcej na toto zasklenie. Tento podiel je súčtom dvoch zložiek: činiteľa priestupu žiarenia zasklením ? a podielu tepelného zisku interiéru v dôsledku sálania Q2 a energie slnečného žiarenia Q1 dopadajúceho na zasklenie g = ? + Q1 / Q2 .
Používané izolačné sklá ktoré osádzame štandardne do okien MAKROWIN 88 dosahujú hodnotu súčiniteľu prechodu tepla Ug = 0,6 W/(m2K) ,čo je oproti štandardnému izolačnému sklu Ug=1,1 W/(m2K) výrazné zlepšenie.

Úspory energie znižujú náklady, chránia životné prostredie a znižujú produkciu CO2.