Martin Duchoň, architekt

Jedným z dôvodov, prečo spolupracujem s firmou Makrowin je, že pri svojej práci nemusím rozmýšľať nad niektorými detailmi. Vyriešim určitý objekt, uvažujem tam so štandardnými detailmi a pri firme Makrowin mám istotu, že sa nad týmito detailmi pozastavia, skontrolujú ich a poprípade navrhnú iné lepšie riešenia, ktoré so mnou prekonzultujú. Ostatné spoločnosti pracujú tak, že zašlú zmluvu o dielo, zamerajú stavebné otvory a nezaujímajú sa o žiadne detaily alebo prípravu. Spoločnosť Makrowin vlastne ponúka predprojekčnú prípravu, s ktorou som veľmi spokojný a oceňujem ju.
Oceňujem aj konzultácie, ktoré mi firma Makrowin ponúka.

Vyriešim určitý objekt, uvažujem tam so štandardnými detailmi a pri firme Makrowin mám istotou, že sa nad týmito detailmi pozastavia, skontrolujú ich a poprípade navrhnú iné lepšie riešenia, ktoré so mnou prekonzultujú.

Môžem sa na nich obrátiť s akoukoľvek otázkou ohľadom profilov, zasklenia, osadenia výrobkov a iné a vždy mi ochotne poradia a pomôžu.
Firma Makrowin zabezpečuje aj servis. To znamená, že keď je nejaký problém (nastavenie kovania, drobné opravy a iné) firma ho vyrieši. Nemusím stále na to myslieť, neustále pripomínať, že to treba dokončiť a doriešiť. Stačí to povedať len raz a firma Makrowin sa o to postará.

Firma Makrowin ponúka aj ďalší benefit a to Blow-door test. Realizovanú stavbu vedia odmerať a realizátora stavby upozorniť na nedoriešené detaily, ktoré treba odstrániť. Mám vlastne kontrolu, že nie len dodané výrobky spĺňajú požadované parametre a náročné požiadavky na tesnosť, ale aj stavba ako celok.

Makrowin vlastne ponúka komplexný balík pre zákazníka. Od prvotnej konzultácie, cez výrobu a dodanie kvalitných výrobkov až po ich odbornú montáž. K tomu ponúka tieniaci systém s možnosťou napojenia na inteligentné riadenie.

Martin Duchoň, architekt – greenstudio