Vladimír Nemčok

So spoločnosťou MAKROWIN spolupracujeme 15 rokov. Začínali sme pri PE páskach a dnes už spolupráca prebieha v rámci kompletného portfólia produktov našej spoločnosti. Boli prví, ktorí začali realizácie osadenia okien na okenné tesniace systémy .“Pásli sme hady“ na dvore v PPS Detva, keď sa začínali testovať prvé systémy, ktoré začali používať pri svojich realizáciách. Prebehli prvé školenia a prezentácie systémov, napr. školenie Poľana 2003, ktoré aj organizačne zabezpečovali.
Testom našej spolupráce bolo gymnázium v Bratislave v roku 2004, kde sa realizovala ich prvá väčšia montáž na okenný tesniaci systém. Tu sme si overili, že sme schopní aj ďalšej spolupráce a vieme sa vzájomne podporiť a dopĺňať. Spoločnosť MAKROWIN následne zorganizovala niekoľko odborných školení, spomeniem napr. v Senci a Herľanoch.

Zaradili sa na čelo pelotónu a stále si udržujú žlté tričko vedúceho pretekára vo svojom odbore.

MAKROWIN pravidelne obohacuje domáce výstavy svojimi výrobkami, ktoré tam prezentuje. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že venuje mnoho času a prostriedkov na odborné vzdelávanie svojich zamestnancov. Zúčastňujú sa medzinárodných výstav a odborných podujatí, aby mohli načerpať nové poznatky a skúsenosti.

Zaradili sa na čelo pelotónu a stále si udržujú žlté tričko vedúceho pretekára vo svojom odbore. Stali sa lídrami v používaní našich systémov. V každom svojom článku presadzujú to, čomu veria, čo majú vyskúšané a za čo vedia dať garancie. Za všetko však hovorí ich parádny vstup na trh v USA, kde sa presadili kvalitnými realizáciami.

Spoločnosť MAKROWIN je nositeľom a najmä propagátorom myšlienok týkajúcich sa správnej montáže okien a dverí. Svoje pracovné postupy a produkty verejne prezentuje prevažne prostredníctvom printových médií a internetu, čím nepriamo pôsobí na zvyšovanie kvalitatívnej úrovne celého odvetvia, v ktorom pôsobí a súčasne zabezpečuje šírenie nových informácií, trendov a skúseností medzi potencionálnych zákazníkov.

Na záver môžeme povedať, že spoločnosť MAKROWIN je pre nás spoľahlivý a dynamicky sa rozvíjajúci obchodný partner a veríme, že sa jej bude i naďalej dariť šíriť dobré meno slovenských výrobkov vo svete.

Vladimír NemčokTremco illbruck